Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego blessus.com jest Michał Hekmant Management (MH Managemant) ul. Fryderyka Skarbka 8, 60­348 Poznań, posiadającą NIP: 7792368215; e-mail: info@blessus.com

 

2.     MH Management dokłada najwyższej staranności w celu ochrony zebranych danych osobowych przed ich nielegalnym użyciem , a w szczególności zapewnia, że zbierane przez Sklep dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

 

3.     Dane osobowe Klienta Sklepu są przetwarzane zgodnie z prawem, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014r. poz. 1182 t.j.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 t.j.).

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

1.     MH Management zbiera dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem blessus.com.

 

2.     W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, MH Management przekazuje zebrane dane osobowe agentowi rozliczeniowemu w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy, kapitał zakładowy 4.500.000 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068, numer telefonu: (+48) (61) 6429344.

 

3.     Dane klientów korzystających z usług dostawy towarów zamówionych w Sklepie przesyłką kurierską MH Management przekazuje w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 88.604.000,00 PLN.

 

4.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne w świadczenia przez MH Management usług drogą elektronicznych w ramach Sklepu internetowego.

 

5.     MH Management przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko lub nazwa firmy; adres; numer telefonu; adres e-mail; numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym); numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Klientów prowadzących działalność gospodarczą).

 

6.     MH Management zbiera ponadto automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu. cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze Klienta podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętywanie ustawień języka, zawartości koszyka itp.). Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Serwisu internetowego. Klient ma możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (opcje przeglądarki internetowej).

 

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 

UŻYCIE COOKIES

 

1. .    1.    Pliki cookies używane przez Sklepu blessus.com są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu ani oprogramowaniu.


2.     Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) weryfikacji użytkownika dokonującego zakupów w Sklepie blessus.com;

e) zapamiętania zawartości koszyka;

f) zapamiętania preferencji użytkownika portalu co do wersji językowej, waluty.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

ZARZĄDZANIE COOKIES

 

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej (np. częściowo ograniczyć czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies). W takim przypadku może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się złożenie zamówienia lub rejestracja konta).

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Korzystanie z Sklepu oraz zawieranie umów sprzedaży Towarów, w tym w szczególności podanie danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Klient, którego dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu blessus.com.

 

DOSTĘP DO DANYCH


Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administrowanych przez MH Management, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail: info@blessus.com.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Sklep Internetowy blessus.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. MH Management nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego blessus.com.

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


MH Management stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego blessus.com oraz inne właściwe dla prawa polskiego przepisy.